Q&A APCO Worldwide

Pertanyaan: Lisan
Daripada: YB Tuan Amran Bin Ab Ghani (Tanah Merah)
Tarikh: 18 Mac 2010

Soalan:
Tuan Amran Bin Ab Ghani (Tanah Merah) minta PERDANA MENTERI menyatakan benarkah APCO Worldwide yang diupah oleh Perdana Menteri untuk melancarkan Gagasan 1Malaysia juga menawarkan perkhidmatan mereka kepada Presiden Nigeria, Sania Abacha dan Presiden Nursultan Abishuly Nazarbayev.

Jawapan: (Dato Seri Mohd Nazri Bin Ab Aziz)

Tuan Yang Di-pertua

Kerajaan tidak ada melantik syarikat perhubungan tempatan dan luar negara untuk mempromosikan Gagasan 1Malaysia secara khusus. Syarikat APCO Worldwide Sdn Bhd dilantik kerajaan untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan komunikasi secara menyeluruh. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi kapasiti kerajaan dalam bidang komunikasi agar pendekatan dan amalan kita adalah sama dengan amalan terbaik dunia. Selain Malaysia, APCO Worldwide juga menyediakan perkhidmatan komunikasi kepada negara-negara lain. Perkhidmatan komunikasi yang disediakan oleh APCO kepada negar-negara lain adalah urusan dalam syarikat tersebut.

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Reimagining Domestic Investment

Thank you Malaysia Investment Development Authority (MIDA) and Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) for inviting me to address the National Investment Seminar with the theme “Re-energising Domestic Investment”. To re-energise,…
Read More

The New Johor Prosperity

A new world order is emerging as the old one is crumbling. Understanding the context of the new world order, which comes with a new set of considerations, imperatives and…
Read More