Month April 2010

7 cadangan Suruhanjaya Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM tidak dilaksana

Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Hussein berkata tujuh daripada 125 cadangan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan Polis Diraja Malaysia (PDRM) tidak dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Katanya kerajaan mempunyai alasan dan sebab tertentu untuk tidak melaksanakan cadangan berkenaan. “Pertama, cadangan pengwujudan dan pelaksanaan Kod…

Read More7 cadangan Suruhanjaya Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM tidak dilaksana

Kos kajian “Impact of Foreign Workers on the Malaysian Economy” sebanyak RM1.16 juta

SOALAN: YB TUAN LIEW CHIN TONG [BUKIT BENDERA] minta PERDANA MENTERI menyatakan kos kajian Majlis Tindakan Ekonomi Kebangsaan (NEAC) “Impact of Foreign Workers in the Malaysian Economy” dibentangkan 29 September 2004 dan adakah cadangan-cadangan terkandung dalamnya ditimbangkan sama sekali dan apa dasar baru yang telah…

Read MoreKos kajian “Impact of Foreign Workers on the Malaysian Economy” sebanyak RM1.16 juta

Parliament: Seven Proposals From Royal Commission’s Report Not Implemented – Hishammuddin

Only seven of 125 proposals from the Royal Commission to Enhance the Operation and Management of the Royal Malaysian Police could not be implemented, the Dewan Rakyat was told on Thursday. Citing reasons for the rejections, Home Minister Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein said firstly,…

Read MoreParliament: Seven Proposals From Royal Commission’s Report Not Implemented – Hishammuddin

PDRM memerlukan penstrukturan semula yang menyeluruh

Dalam pembahasan peringkat jawatankuasa Perbelanjaan Mengurus Tambahan kedua 2009, saya telah menyeru Kementerian Dalam Negeri supaya menstukturkan semula Polis Diraja Malaysia (PDRM) berpandukan cadangan-cadangan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM. Cadangan ke-7 Laporan Suruhanjaya Diraja berbunyi “peralihan daripada paradigma ‘pasukan’ kepada paradigma ‘perkhidmatan’ yang…

Read MorePDRM memerlukan penstrukturan semula yang menyeluruh