Month June 2010

Visit Singapore – World Cities Summit 2010

Penang Chief Minister YAB Lim Guan Eng will be visiting Singapore on 29th June – till 1st July 2010 to attend the World Cities Summit 2010 on the invitation of Minister of National Development Mr. Mah Bow Tan. The Singapore government has invited the Chief…

Read More

Kadar tol untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA: TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA) TARIKH : 16 JUN 2010 (RABU) SOALAN Tuan Liew Chin Tong (Bukit Bendera) minta PERDANA MENTERI menyatakan kadar tol yang ditetapkan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang selepas ia dibina dan adakah kadar tol Jambatan Pulau…

Read More