Kadar tol untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA: TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA)
TARIKH : 16 JUN 2010 (RABU)
SOALAN

Tuan Liew Chin Tong (Bukit Bendera) minta PERDANA MENTERI menyatakan kadar tol yang ditetapkan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang selepas ia dibina dan adakah kadar tol Jambatan Pulau Pinang yang sedia ada akan dikaitkan dengan jambatan kedua atau pun kadar tol tidak akan dikenakan selepas konsesi jambatan pertama berakhir.

JAWAPAN:

Kadar tol bagi Jambatan Pulau Pinang Kedua bedasarkan 7 kelas pada tahun 2010 setelah siap beroperasi adalah seperti berikut :

Kelas Kenderaan Kadar Tol 2013 (RM)

Kelas 1 (Motosikal) 1.90

Kelas 2 (Kereta, teksi & van 2 Gandar 4 roda kecuali MPV) 9.40

Kelas 3 (Lori 2 gandar 4 roda termasuk Pick up & SUV) 16.20

Kelas 4 (Lori 2 gandar 6 roda, van 2 Gandar 6 roda & 33.60
bas 2 gandar 6 roda)

Kelas 5 (Lori 3 gandar) 60.60

Kelas 6 (Lori 4 gandar) 80.80

Kelas 7 (Lori 5 gandar) 100.90

Kadar tol yang ditetapkan di Jambatan Pulau Pinang Kedua adalah selaras dengan kadar tol yang akan dikenakan di Jambatan Pulau Pinang Pertama sehigga tamat tempoh perjanjian konsesi jambatan pertama. Disebabkan jumlah pelaburan sebanyak RM4,500 juta dan tempoh konsesi selama 45 tahun, tol akan tetap dikenakan di Jambatan Pulau Pinang Kedua selepas konsesi jambatan pertama tamat.

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles