Month September 2010

Pertanyaan untuk jawab lisan dan bertulis untuk sesi mesyuarat Parlimen Oktober-Disember 2010

Soalan-soalan Lisan 1. Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bilangan anggota polis yang terkorban dan tercedera dalam operasi dari 2000 ke 2010: a) Akibat penembakan dan serangan penjenayah; b) Purata dan ratio kecederaan anggota polis dalam operasi; c) Purata kes…

Read MorePertanyaan untuk jawab lisan dan bertulis untuk sesi mesyuarat Parlimen Oktober-Disember 2010