Month March 2011

441 pesalah hukuman mati (tahun 1960 – kini) 696 banduan hukuman mati sedang ditahan di penjara.

TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA) minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pesalah yang disabit hukuman mati dari tahun 1957 sehingga kini mengikut tahun, kesalahan, umur dan jantina. Dimaklumkan statistik Jabatan Penjara mulai tahun 1960 hingga kini menunjukkan seramai 441 banduan telah disabitkan bersalah dan…

Read More441 pesalah hukuman mati (tahun 1960 – kini) 696 banduan hukuman mati sedang ditahan di penjara.