Month July 2013

Pertanyaan Bertulis Parlimen NO. 264 : Permohonan PR

PERTANYAAN: BERTULIS NO. SOALAN: 264 RUJUKAN: 5602   SOALAN: Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG [ KLUANG ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:- (a)    Jumlah kes permohonan dan kelulusan Permit Masuk (PR) dan kewarganegaraan dan pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,…

Read More

Pertanyaan Bertulis Parlimen NO. 266 : KPI KTMB

PERTANYAAN: BERTULIS NO. SOALAN: 266   SOALAN: Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG  [ KLUANG ]  minta  PERDANA  MENTERI menyatakan apakah KPI yang telah ditetapkan oleh SPAD untuk Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) pada tahun 2013 dan apakah pencapaian KPI oleh KTMB pada tahun 2012.  …

Read More

Pertanyaan Lisan Parlimen 15.07.13 : SPAD & Permit Teksi

PERTANYAAN: LISAN TARIKH: 15 JULAI 2013 NO. SOALAN: 84   SOALAN: Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG [ KLUANG ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sebab-sebab Suruhanjaya Pengangkutan Awam (SPAD) tidak diletak di bawah Kementerian Pengangkutan dan sebab-sebab permit teksi individu tidak diberikan keutamaan untuk menganti permit…

Read More

Pertanyaan Lisan Parlimen 11.7.13 : ETS & MRT & HSR

PERTANYAAN: LISAN TARIKH: 11 JULAI 2013 NO. SOALAN: 92   SOALAN:   Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG  [ KLUANG ]  minta  PERDANA  MENTERI menyatakan anggaran kos pembinaan Projek Landasan Berkembar KTM/Electric Train Service (ETS) Selatan Semenanjung Malaysia; perkembangan terkini dan laporan terperinci Projek MRT dari…

Read More