Pertanyaan Bertulis Perlimen NO.268 : Statistic Polis Beruniform

PERTANYAAN: BERTULIS

NO. SOALAN: 268

RUJUKAN: 5603

 

SOALAN:

Y.B TUAN LIEW CHIN TONG [ KLUANG ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik terperinci kekuatan polis beruniform dari tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013:-

(a)    Pecahan jabatan KDN/KA mengikut pasukan atau komponen seperti PGA, PGK, Marin, PSP, unit udara dan sebagainya; dan

(b)   Pecahan Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Pengurusan dan Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan mengikut tugas.

 

JAWAPAN:

Perincian statistic kekuatan pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) dari tahun 2001 sehingga 2013 adalah seperti berikut:-

(a)    Perincian statistic berdasarkan pasukan atau komponen di dalam Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDN/KA)

Click to expand

Screen shot 2013-07-30 at 6.07.45 PM

Muat Turun/Download

b)   Perincian statistic bagi empat jabatan iaitu Jabatan Siasatan Jenayah, Cawangan Khas, Jabatan Pengurusan dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil

Click to expand

Screen shot 2013-07-30 at 6.27.02 PM

Muat Turun/Download

 

Sekian, terima kasih.

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles