Month March 2014

Soalan 72: Pemintasan komunikasi

NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA : TUAN LIEW CHIN TONG [KLUANG] TARIKH : 20 MAC 2014 RUJUKAN : 6695 SOALAN: Tuan Liew Chin Tong (Kiuang) minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes pemintasan e-mel, telekomunikasi dan…

Read More

Soalan 57: Banduan Mati

NO. SOALAN: 57 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LISAN DARIPADA : TUAN LIEW CHIN TONG [KLUANG] TARIKH : 19 MAC 2014 RUJUKAN : 6523 SOALAN: Tuan Liew Chin Tong [ Kluang 1 minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan secara terperinci:- (a) bilangan banduan…

Read More

Barangkali, Kak Wan PM Malaysia akan datang?

Barangkali tanggal 7 Mac 2014 bakal tercatat sebagai penentu senario politik untuk beberapa tahun akan datang, setelah Mahkamah Rayuan menyekat langkah Anwar Ibrahim ke PRK Kajang dengan menolak penghakiman bahawa Anwar tidak bersalah. Sama ada langkah menukar kerajaaan persekutuan akan dipercepatkan, atau ditangguh? Apakah langkah…

Read More

Air: Tingkatkan bekalan atau kurangkan permintaan?

Air menjadi istilah terhangat untuk dua minggu kebelakangan ini. Kluang, kawasan saya antara yang mengalami masalah kekurangan air paling ketara; kemudian pemeteraian memorandum persefahaman (MoU) penstrukturan air Selangor, antara Menteri Besar Khalid Ibrahim dengan kerajaan persekutuan pula menjadi tumpuan umum. Jelas, isu pengurusan sumber air…

Read More