Dasar

Keselamatan Menyeluruh

Mengukuhkan persediaan bagi menjamin kedaulatan negara menerusi pendekatan menyeluruh. Lanskap pertahanan yang makin meluas mendedahkan Malaysia kepada ancaman yang makin meningkat – siber, kesihatan, pemakanan dan sebagainya. Oleh itu, pendekatan rentas kerajaan perlu diwujudkan.

Rencana Terkini

Penggulungan Belanjawan Kementerian Pertahanan di Dewan Negara

Pihak kementerian akan mengoptimumkan peruntukan yang diluluskan dengan menyusun semula strategi serta keutamaan perbelanjaan berdasarkan fokus tema utama ATM seperti yang telah saya nyatakan tadi serta mengamalkan perbelanjaan berhemah agar keupayaan dan kesiagaan ATM sentiasa berada di tahap yang terbaik tanpa mengira masa dan keadaan.
Baca Lagi

Maktab Tentera Diraja institusi Bangsa Malaysia

Maktab Tentera Diraja merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam usaha mewujudkan masyarakat inklusif ini. Camaraderie ataupun persahabatan yang terjalin daripada pengalaman bersama sebagai Putera adalah sangat unik.
Baca Lagi

Asia: Kebersamaan identiti, pertahanan dan kemakmuran

Negara-negara kecil di Asia Tenggara tidak mahu diheret ke dalam kancah pertarungan kuasa-kuasa besar. Malaysia, terutamanya, lebih suka untuk kekal neutral dan tidak berpihak. Adalah menjadi fitrah negara kecil untuk mengamalkan strategi lindung nilai antara kuasa-kuasa besar dan berharap mereka tidak diminta untuk berpihak.
Baca Lagi

Angkatan Masa Depan

Hari ini kita berdepan dengan demografi yang jauh berbeza serta senario geopolitik yang tidak dapat dijangka. Mengandaikan bahawa sepanjang dekad akan datang, saiz Angkatan Tentera akan terus kekal pada bilangan sekitar 123,000; pertimbangan-pertimbangan berikut haruslah dibuat dalam membentuk angkatan masa depan.
Baca Lagi

Warga Pertahanan

Ramai rasa ATM itu first responders, tetapi sepatutnya ia last resort. Kita memerlukan satu konsensus nasional atas peranan ATM supaya kita tidak anggap ATM sebagai tenaga kerja murah.
Baca Lagi

Tentera sebagai pendekatan terakhir

Baru-baru ini, seorang bekas ahli politik telah menggesa untuk mengemukakan usul untuk mengkaji semula peranan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan juga meminta anggota ATM memikul tugas-tugas lain di luar bidang ketenteraan.
Baca Lagi