Policies

Institutional Reform

Defending our system of parliamentary democracy by implementing institutional reforms. Strengthening the system of check and balance so that no individual has absolute power.

Latest Articles

Cukai Barangan dan Perkhidmatan

Keikhlasan Menteri Kewangan Kedua Dato’ Seri Husni Hanadzlah dalam memberi jawapan di Parlimen pada 27hb Jun 2013 berkenaan isu Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau GST amat dicurigai. Majoriti rakyat tidak…
Read More

Pengangkutan awam

23. Saya mengalu-alukan perlantikan YB Sembrong sebagai Menteri Pengangkutan. Sebagai seorang menteri kanan yang berpengalaman dalam urusan, adalah diharapkan bahawa YB Sembrong boleh membaiki keadaan pengangkutan di seluruh negara. 24.…
Read More

Reformasi JPM

17. Cadangan ke-lima – Jawatankuasa jawatankuasa tetap parlimen seperti House Committee, Hak dan Kebebasan, Peraturan-peraturan Mesyuarat perlu bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.Untuk reformasi Jabatan Perdana Menteri, saya ingin bangkitkan perkara…
Read More

860 on death row for various offences

KUALA LUMPUR (March 26, 2012): As of February this year, an accumulated total of 860 people have been sentenced to death for various offences such as murder, drug trafficking, firearms…
Read More

860 Prisoners Sent To The Gallows

KUALA LUMPUR, March 26 (Bernama) — A total of 860 prisoners have been sentenced to death for murder, drug trafficking, firearms offences and kidnapping up to Feb 28, this year.…
Read More

My Tribute to Lim Kit Siang

Lim Kit Siang tirelessly reminds Malaysia what she could have achieved – a just and progressive democracy that celebrates diversity, respects human rights and shares resources equitably. Forty-five years ago,…
Read More