Bulan November 2023

Teks ucapan ADUN Perling bagi membahaskan Belanjawan Negeri Johor 2024

Kerjasama di antara Kerajaan Negeri dan Pihak Pengimbang Perubahan pemikiran ekonomi Special Economic Zone   Keselamatan ekonomi dan keterangkuman ekonomi 12. KEDUA, faktor keselamatan dan keterangkuman ekonomi kini menjadi lebih penting, termasuk memastikan jurang pendapatan dikawal dan dikurangkan.  13. Kita harus sentiasa mengingatkan diri bahawa semua…

Read MoreTeks ucapan ADUN Perling bagi membahaskan Belanjawan Negeri Johor 2024