Bulan Disember 2020

Teks Ucapan Rang Undang-Undang (RUU) Langkah Sementara Bagi Pembiayaan Kerajaan (Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) (Pindaan) 2020.

Saya bangkit pada hari ini untuk membahaskan Rang Undang-Undang  (RUU) Langkah Sementara Bagi Pembiayaan Kerajaan (Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) (Pindaan) 2020.  Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Negara bahawa sekarang ini, kita menghadapi dua krisis, iaitu Covid-19 (Kesihatan) dan ekonomi. Kedua-dua perkara ini saling kait-berkait antara…

Read More

Teks Ucapan Perbahasan Rang Undang-Undang Kewangan 2020

Kurangkan Kekerapan Cabutan khas Ramalan Nombor 4-digit Saya mulakan dengan isu spesifik mengenai cabutan khas. Isu ini sudah saya bangkitkan sejak menjadi ahli Dewan Rakyat. Selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran, kami ada membuat perubahan.  Ini adalah satu subjek yang saya harap boleh dikembalikan kepada…

Read More

Teks Ucapan RUU Perbekalan 2021

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih mengenai isu kesesakan penjara yang diangkat oleh Tan Sri Yang di-Pertua. Saya dan rakan-rakan yang terlibat melihat Tan Sri Yang di-Pertua telah memberi suntikan nafas baharu mengenai peranan Dewan Negara dan berharap ini adalah satu permulaan…

Read More