Month July 2013

Pengangkutan awam

23. Saya mengalu-alukan perlantikan YB Sembrong sebagai Menteri Pengangkutan. Sebagai seorang menteri kanan yang berpengalaman dalam urusan, adalah diharapkan bahawa YB Sembrong boleh membaiki keadaan pengangkutan di seluruh negara. 24. Untuk memudahkan penyelarasan dan penggubalan dasar pengangkutan yang konsisten, saya mencadangkan supaya Suruhanjaya Pengangkutan Darat…

Read MorePengangkutan awam

Reformasi JPM

17. Cadangan ke-lima – Jawatankuasa jawatankuasa tetap parlimen seperti House Committee, Hak dan Kebebasan, Peraturan-peraturan Mesyuarat perlu bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.Untuk reformasi Jabatan Perdana Menteri, saya ingin bangkitkan perkara di mana berlaku ketidakseimbangan di antara Jabatan Perdana Menteri dan Parlimen yang sangat ketara. Pada…

Read MoreReformasi JPM